Stages voor leerlingen

Stages, ze bestaan in alle mogelijke vormen. Individueel of in groep, alternerend of in blok, van korte of lange duur, met of zonder leerkracht. Scholen zijn zeer vrij in de manier waarop ze stages organiseren binnen het leerproces in de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs. 

Zodra een stagiair zich naar de werkvloer begeeft, worden de spelregels heel wat strenger en moeten alle spelers rekening houden met een reeks wettelijke bepalingen.

Sociaal statuut van de stagiair

Sinds jaren ondersteunt Horeca Forma, het vormingsfonds van de horecasector, het hotelonderwijs in al zijn facetten. In deze brochure lichten we de huidige regelgeving toe, zodat elke stage van bij de start maximale kans op slagen heeft.

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met Guidea, kenniscentrum Toerisme en Horeca