Duaal leren

Leren op school combineren met leren op een werkvloer én hiervoor vergoed worden, is niet nieuw. ‘Leren en Werken’ bestaat al sinds de vorige eeuw, in de vorm van o.a. het vroegere leercontract en de industriële leerovereenkomst. Wat wél nieuw is, is duaal leren en de Overeenkomsten Alternerende
Opleiding (OAO).

Nieuwigheden binnen duaal leren

coins, currency, investment-948603.jpg

2 nieuwe premies

  1. De nieuwe Premie Kwalificerend Werkplekleren vervangt vanaf 1/9/2023 de mentorkorting. Als de school en de werkgever het nodige gedaan hebben, dan zal de Vlaamse Overheid die premie van €1000,00 automatisch uitbetalen.
  2. De leerlingenpremie vervangt de startbonus en bedraagt €500,00.

Code 'ALT' in Dimona

Het type Dimona voor opleidingsovereenkomsten ‘alternerend leren’ is vernieuwd. Vanaf september 2023 moet de Dimona voor nieuwe en hernieuwde alternerende of duale overeenkomsten worden aangegeven met het type ‘ALT‘.                                       

Ondersteuning gericht op werkgevers

Brochure duaal leren

Brochure Leermeester opleiding

De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende op de werkplek. Omdat dit een belangrijke taak is die heel wat vaardigheden vergt, is het volgen van een mentoropleiding verplicht.                                         

Ondersteuning Trajectbegeleiders duaal leren

Ondersteuning vanuit Horeca Forma

Het opstarten van een duale opleiding brengt heel wat organisatie en voorbereidingswerk met zich mee. Wij ondersteunen je hierbij graag met de nodige info en tips. Deze bundel helpt je bij de voorbereiding van de opstart van het duale traject. Naast het draaiboek, vormen de werkdocumenten en handige tools een informatieve basis. Laat je door ons handboek inspireren om ook bij jullie op school van start te gaan met duaal leren.

Ondersteuning vanuit WSE

Daarnaast heb je het Departement Werk en Sociale Economie. Zij ondersteun jullie op verschillende manieren bij je taken als trajectbegeleider. Via infofiches en webinars informeert het departement je over de verschillende facetten van de werkplekcomponent. Het aanbod is gericht op beginnende en ervaren trajectbegeleiders in alternerend leren in het secundair onderwijs (duaal leren, DBSO en leertijd).                                                  

Activiteitenlijsten duaal en alternerend leren

In een duale of alternerende opleiding verwerft de lerende een groot deel van de competenties op de leerwerkplek. Het is dan ook belangrijk dat in uw onderneming de activiteiten aan bod komen die noodzakelijk zijn om deze competenties te verwerven.

In de activiteitenlijst vindt u voor de opleiding terug welke activiteiten in de onderneming aan bod moeten komen om voor die opleiding als leerwerkplek erkend te kunnen worden.

Keuken

Keukenmedewerker - Hulpkok - Kok

Zaal

Hulpkelner - Kelner

Grootkeuken

Grootkeukenmedewerker - Grootkeukenhulpkok - Grootkeukenkok

duaal leren in het horeca onderwijs

De voordelen van leren op de werkvloer

duaal leren in het horeca onderwijs

Grootkeuken en catering                     

duaal leren in het horeca onderwijs

De voordelen van leren op de werkvloer

duaal leren in het horeca onderwijs

Hotelreceptionist                                  

duaal leren in het horeca onderwijs

Wie chef wil worden, leert niet alles in de kookboeken.